export import Senta Meka Trade. carinjenje, organizavanje transporta i logistike....

Meka Trade d.o.o.

Export - Import

 

Delatnost preduzeća je u užem smislu opširnije..

Meka Trade d.o.o. export inport, Nasi partneri ....

Termometal , T-1 , Lpo, Simon , mlin,

opširnije..

Preuzmite zakone,  folmulare....

CMR, DCV,

EUR1......

opširnije..

SENTA

024 813 060

024 815 233  mekatrade@

sksyu.net .....

opširnije..

export import Meka Trade Senta , Vrbas

" MEKA TRADE " d.o.o. je osnovano 1993.godine sa višegodišnjim iskustvom od 20 godine.

Delatnost preduzeća je u užem smislu reči je „carinjenje“ a u širem smislu „posrednik u transportu“. Meka Trade ima posredničku ulogu izmedju uvozno-izvoznih preduzeća i carinskih organa.

Meka Trade ima 10 zaposlenih i nudi sledeće usluge:

 

 • davanje saveta u vezi zakona o spoljnoj trgovini (npr. koje su dozvoljene spoljnotrgovinske transakcije carinski propisi, poreski propisi);
 •  za koje spoljnotrgovinske transakcije su potrebne posebne dozvole (veterinarski, poljoprivredni, zdravstveni, opasne materije – otrovi, hemikalije, otpad, itd., zakoni propisani za trgovinu oružjem, kontrola kvaliteta, itd.);
 •   dopunska dokumentacija za pojedine transakcije (spoljnotrgovinska dokumenta- računi, uverenja, transportna dokumenta, carinska uverenja i dozvole, zdravstvena uverenja za biljke i životinje, uverenje o poreklu, itd.)
 •  koji su načini postizanja racionalizacije i optimalizacije jedne transakcije (izbegavanje nepotrebnih izdataka, pojednostavljenje spoljne trgovine, logističke informacije, itd.)
 •  informisanje klijenta (preduzeća) o troškovima transakcije (troškovi: carinjenja, prevoza, dozvola, testiranja, carina, porez i druge naknade);
 •  usaglašavanje informacija o robi;
 •  organizovanje transporta i logistike, administracija osiguranja;
 •  održavanje kontakata sa inostranim carinskim  posrednicima;
 •  pružanje pomoći klijentima u radu sa inostranim preduzećima;
 •  revnosno praćenje transporta i prevoza, kao i bezbedan dovoz robe do cilja;
 •  carinjenje robe (prelaz transportnog vozila preko državne granice, priprema prateće dokumtacije, pregled robe, saradnja sa carinskim organima, posredništvo, obezbedjivanje sredstava za pokrivanje carinskih troškova, rešavanje eventualno nastalih neusaglašenosti ili problema prilikom carinjenja, itd.);
 •  očuvanje integriteta preduzeća pri eventualnim nesuglasicama sa carinskim organima (izbegavanje nesuglasica zbog pogrešnog protumačenja propisa i zakona, usaglašavanje informacija o robi, pravilno postupanje sa robom, itd.);
 •  ekspeditivno carinjenje (brzo carinjenje robe, transmisija, pokrivanje troškova i prosledjivanje računa, brzo prosledjivanje dokumentacije, itd.)

© 2014 - All Rights Reserved - Meka Trade d.o.o.  Export - Import

powered by